Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 750

Power consumption 326.5W, 1114.01BTU/hr (idle) 512.2W, 1747.62BTU/hr (full load) Operating temperature 0-40°C (operating) -40 to +70°C (storage) Humidity 5%-90%, non-condensing

Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 550, XG 650

Power consumption XG 550: 270.5W, 922.98BTU/hr (idle) 416.1W, 1419.79BTU/hr (full load) XG 650: 320.5W, 1093.59BTU/hr (idle) 493.1W, 1682.53BTU/hr (full load) Operating temperature 0-40°C (operating) -40 to +70°C (storage) Humidity 5%-90%, non-condensing

Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 430, XG 450

Performance¹ XG 430 Rev. 2 XG 450 Rev. 2  Firewall throughput 41 Gbps 50 Gbps Firewall IMIX 14.5 Gbps 17.5 Gbps  VPN throughput 4.8 Gbps 5.5 Gbps  IPS throughput 9 Gbps 10 Gbps  NGFW (IPS + App Ctrl) max. 7 Gbps 9.2 Gbps  Antivirus throughput (proxy) 6.5 Gbps 7 Gbps  Concurrent connections 20,000,000 20,000,000 New connections/sec 200,000 200,000 Maximum licensed users unrestricted

Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 310, XG 330

Performance¹ XG 310 Rev. 2 XG 330 Rev. 2 Firewall throughput 28 Gbps 33 Gbps Firewall IMIX 9.5 Gbps 12.5 Gbps  VPN throughput 2.75 Gbps 3.2 Gbps  IPS throughput 5.5 Gbps 8.5 Gbps  NGFW (IPS + App Ctrl) max. 4.5 Gbps 6.2 Gbps  Antivirus throughput (proxy) 3.3 Gbps 6 Gbps  Concurrent connections 17,500,000 17,500,000  New connections/sec 200,000 200,000  Maximum licensed users unrestricted unrestricted

Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 210, XG 230

Environment Power consumption XG 210: 19W, 65 BTU/hr (idle) 35W, 119 BTU/hr (full load) XG 230: 21W, 72 BTU/hr (idle) 41W, 141 BTU/hr (full load) Operating temperature 0-40°C (operating) -20 to +80°C (storage) Humidity 10%-90%, non-condensing

Sophos XG Series Desktop Appliances: XG 125, XG 125w, XG 135, XG 135w

Dữ liệu thông lượng bên dưới dựa trên phiên bản 17.x và sẽ được cập nhật sớm.

Sophos XG Series Desktop Appliances: XG 106, XG 106w, XG 115, XG 115w

Dữ liệu thông lượng bên dưới dựa trên phiên bản 17.x và sẽ được cập nhật sớm.

Sophos XG Series Desktop Appliances: XG 86 and XG 86w

XG 86 và 86w không hỗ trợ một số tính năng nâng cao như báo cáo trên hộp, quét AV kép, quét AV WAF và chức năng đại lý chuyển thư email (MTA). Nếu bạn cần những khả năng này, XG 106 (w) được khuyến nghị.
ĐỐI TÁC
Yealink
Dell
Grandstream
Valiantcom
Siemens
Huawei
Starwind
Digi
Cisco
Arista
Hew
Sophos
Juniper
Infortrend
Unitrends
024 7301 6368