Bộ lọc sản phẩm
Form Factor
Wave Length
User Support
AP Type
Antenna
Băng tần
Firewalls & Routers

Sophos XG Series Desktop Appliances: XG 86 and XG 86w

XG 86 và 86w không hỗ trợ một số tính năng nâng cao như báo cáo trên hộp, quét AV kép, quét AV WAF và chức năng đại lý chuyển thư email (MTA).

Sophos XG Series Desktop Appliances: XG 106, XG 106w, XG 115, XG 115w

Environment Power consumption: 8.88W, 30.28 BTU/hr (idle) 10.44W, 35.6 BTU/hr (full load). Operating temperature: 0-40°C (operating) -20 to +80°C (storage).

Sophos XG Series Desktop Appliances: XG 125, XG 125w, XG 135, XG 135w

Dữ liệu thông lượng bên dưới dựa trên phiên bản 17.x và sẽ được cập nhật sớm.

Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 210, XG 230

Environment Power consumption XG 210: 19W, 65 BTU/hr (idle) 35W, 119 BTU/hr (full load) XG 230: 21W, 72 BTU/hr (idle) 41W, 141 BTU/hr (full load) Operating temperature 0-40°C (operating) -20 to +80°C (storage) Humidity 10%-90%, non-condensing

Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 310, XG 330

Performance¹ XG 310 Rev. 2 XG 330 Rev. 2 Firewall throughput 28 Gbps 33 Gbps Firewall IMIX 9.5 Gbps 12.5 Gbps VPN throughput 2.75 Gbps 3.2 Gbps IPS throughput 5.5 Gbps 8.5 Gbps NGFW (IPS + App Ctrl) max. 4.5 Gbps 6.2 Gbps Antivirus throughput (proxy).

Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 430, XG 450

Performance¹ XG 430 Rev. 2 XG 450 Rev. 2 Firewall throughput 41 Gbps 50 Gbps Firewall IMIX 14.5 Gbps 17.5 Gbps VPN throughput 4.8 Gbps 5.5 Gbps IPS throughput 9 Gbps 10 Gbps NGFW (IPS + App Ctrl) max. 7 Gbps 9.2 Gbps Antivirus throughput

Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 550, XG 650

Power consumption XG 550: 270.5W, 922.98BTU/hr (idle) 416.1W, 1419.79BTU/hr (full load) XG 650: 320.5W, 1093.59BTU/hr (idle) 493.1W, 1682.53BTU/hr (full load) Operating temperature 0-40°C (operating) -40 to +70°C (storage) Humidity 5%-90%, non-condensin

Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 750

Power consumption 326.5W, 1114.01BTU/hr (idle) 512.2W, 1747.62BTU/hr (full load) Operating temperature 0-40°C (operating) -40 to +70°C (storage) Humidity 5%-90%, non-condensing

ĐỐI TÁC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14