Trong môi trường kinh doanh hiện nay, chất lượng dịch vụ khách hàng luôn là một trong những ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Mà trong đó, hệ thống CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
 
Giải pháp NTCOM sẽ hỗ trợ việc chuyển hóa, gắn liền CNTT với nghiệp vụ kinh doanh, giúp các hoạt động kinh doanh được duy trì liên tục, chuẩn hóa các quy trình vận hành CNTT nhằm nhanh chóng đưa ra các quyết định, các yêu cầu về hoạt động kinh doanh. NTCOM đã cùng với các khách hàng như Techcombank, SBS, VPBank, … từng bước xây dựng và chuẩn hóa quản lý các tiến trình CNTT theo tiêu chuẩn ITIL (Information Technology Infrastructure Library). NTCOM đã phối hợp với các hãng cung cấp giải pháp ITSM hàng đầu (IBM, BMC Software) để triển khai các giải pháp tích hợp nhằm cung cấp các qui trình theo chuẩn ITIL, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 
ĐỐI TÁC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14