Bộ lọc sản phẩm
Form Factor
Wave Length
User Support
AP Type
Antenna
Băng tần
Console Servers

Digi Connect IT 16/48

Quản lý trung tâm bộ định tuyến, tường lửa, máy chủ và cơ sở hạ tầng CNTT quan trọng khác qua LTE hoặc mạng LAN doanh nghiệp

Digi Passport

Quản lý bảng điều khiển đồ họa an toàn, đáng tin cậy trong và ngoài băng

Digi CM

Quản lý và truy cập an toàn cho máy chủ và thiết bị mạng

ĐỐI TÁC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14