Bộ lọc sản phẩm
Form Factor
Wave Length
User Support
AP Type
Antenna
Băng tần
USB Connectivity

Hubport

Hubport cung cấp một giải pháp đơn giản để thêm cổng USB vào PC, máy chủ hoặc máy khách mỏng để kết nối thiết bị ngoại vi tức thì.

AnywhereUSB Plus

Tự động hóa kinh doanh IoT yêu cầu giao tiếp với các tài sản và thiết bị ngoại vi CNTT khác nhau nằm trong một doanh nghiệp.

ĐỐI TÁC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14