Hubport

Hubport cung cấp một giải pháp đơn giản để thêm cổng USB vào PC, máy chủ hoặc máy khách mỏng để kết nối thiết bị ngoại vi tức thì.

AnywhereUSB Plus

Tự động hóa kinh doanh IoT yêu cầu giao tiếp với các tài sản và thiết bị ngoại vi CNTT khác nhau nằm trong một doanh nghiệp.
ĐỐI TÁC
Yealink
Dell
Grandstream
Valiantcom
Siemens
Huawei
Starwind
Digi
Cisco
Arista
Hew
Sophos
Juniper
Infortrend
Unitrends
024 7301 6368