Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 550, XG 650

Power consumption XG 550: 270.5W, 922.98BTU/hr (idle) 416.1W, 1419.79BTU/hr (full load) XG 650: 320.5W, 1093.59BTU/hr (idle) 493.1W, 1682.53BTU/hr (full load) Operating temperature 0-40°C (operating) -40 to +70°C (storage) Humidity 5%-90%, non-condensin

Mã sản phẩm:

XG 550, XG 650

Tình trạng:

Mới 100%
Giá bán:
Liên hệ

Giao hàng trong 2 ngày

Giao hàng từ Hà Nội

Phí giao hàng:
25.000 VNĐ
Kho hàng: Quận Đống Đa, Hà Nội
Giao đi: Các tỉnh thành
Thanh toán:
001 002 003 004 005
Sophos XG Series Rackmount Appliances: XG 550, XG 650
Environment
Power consumption  XG 550: 270.5W, 922.98BTU/hr (idle) 416.1W, 1419.79BTU/hr (full load) XG 650: 320.5W, 1093.59BTU/hr (idle) 493.1W, 1682.53BTU/hr (full load) 
Operating temperature 0-40°C (operating) -40 to +70°C (storage) 
Humidity  5%-90%,non-condensing

Product Certifications 
Certifications  CB, UL, CE, FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS

Performance¹  XG 550 Rev. 2  XG 650 Rev. 2 
Firewall throughput 65 Gbps  85 Gbps
Firewall IMIX  23 Gbps  28 Gbps 
VPN throughput  8.4 Gbps  9 Gbps 
 IPS throughput  17 Gbps  20 Gbps 
NGFW (IPS + App Ctrl + WebFilter) max.  11.7 Gbps  16.4 Gbps 
Antivirus throughput (proxy)  10 Gbps  13 Gbps 
Concurrent connections  30,000,000 
New connections/sec  220,000  240,000 
Maximum licensed users unrestricted

 
Physical specifications
 Mounting  2U sliding rails (included) 
Dimensions Width x Depth x Height  438 x 600 x 88 mm 17.24 x 23.62 x 3.46 inches
 Weight  17.8 kg / 39.24 lbs (unpacked) 27 kg / 59.53 lbs (packed)
Physical interfaces
Storage (local quarantine/logs) 2 x integrated  hot-swap SSD (RAID)
Ethernet interfaces (removable) 8 GbE copper
No. of FleXi Port slots 4 6
FleXi Port modules (optional)  8 port GbE copper 8 port GbE SFP* 2 port 10 GbE SFP+* 2 port 40 GbE QSFP+* 4 port 10 GbE SFP+* 4 port SFP* plus 4 port GbE copper LAN bypass 
Connectivity modules (optional)  SFP DSL module (VDSL2) SFP/SFP+ Transceivers
I/O ports   2 x USB 2.0 (front) 1 x USB 3.0 (rear) 2 x Mgmt Port (eth0/eth1, front) 1 x COM (RJ45) (front) 1 x VGA (rear) 
Display  Multi-function LCD module 
Power supply  2 x hot-swap internal auto-ranging 100-240VAC, 50-60 Hz PSU
5%-90%,non-condensing

Product Certifications 
Certifications  CB, UL, CE, FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS

Performance¹  XG 550 Rev. 2  XG 650 Rev. 2 
Firewall throughput 65 Gbps  85 Gbps
Firewall IMIX  23 Gbps  28 Gbps 
VPN throughput  8.4 Gbps  9 Gbps 
 IPS throughput  17 Gbps  20 Gbps 
NGFW (IPS + App Ctrl + WebFilter) max.  11.7 Gbps  16.4 Gbps 
Antivirus throughput (proxy)  10 Gbps  13 Gbps 
Concurrent connections  30,000,000 
New connections/sec  220,000  240,000 
Maximum licensed users unrestricted

 
Physical specifications
 Mounting  2U sliding rails (included) 
Dimensions Width x Depth x Height  438 x 600 x 88 mm 17.24 x 23.62 x 3.46 inches
 Weight  17.8 kg / 39.24 lbs (unpacked) 27 kg / 59.53 lbs (packed)
Physical interfaces
Storage (local quarantine/logs) 2 x integrated  hot-swap SSD (RAID)
Ethernet interfaces (removable) 8 GbE copper
No. of FleXi Port slots 4 6
FleXi Port modules (optional)  8 port GbE copper 8 port GbE SFP* 2 port 10 GbE SFP+* 2 port 40 GbE QSFP+* 4 port 10 GbE SFP+* 4 port SFP* plus 4 port GbE copper LAN bypass 
Connectivity modules (optional)  SFP DSL module (VDSL2) SFP/SFP+ Transceivers
I/O ports   2 x USB 2.0 (front) 1 x USB 3.0 (rear) 2 x Mgmt Port (eth0/eth1, front) 1 x COM (RJ45) (front) 1 x VGA (rear) 
Display  Multi-function LCD module 
Power supply  2 x hot-swap internal auto-ranging 100-240VAC, 50-60 Hz PSU
Đang cập nhật phụ kiện!
5%-90%,non-condensing

Product Certifications 
Certifications  CB, UL, CE, FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS

Performance¹  XG 550 Rev. 2  XG 650 Rev. 2 
Firewall throughput 65 Gbps  85 Gbps
Firewall IMIX  23 Gbps  28 Gbps 
VPN throughput  8.4 Gbps  9 Gbps 
 IPS throughput  17 Gbps  20 Gbps 
NGFW (IPS + App Ctrl + WebFilter) max.  11.7 Gbps  16.4 Gbps 
Antivirus throughput (proxy)  10 Gbps  13 Gbps 
Concurrent connections  30,000,000 
New connections/sec  220,000  240,000 
Maximum licensed users unrestricted

 
Physical specifications
 Mounting  2U sliding rails (included) 
Dimensions Width x Depth x Height  438 x 600 x 88 mm 17.24 x 23.62 x 3.46 inches
 Weight  17.8 kg / 39.24 lbs (unpacked) 27 kg / 59.53 lbs (packed)
Physical interfaces
Storage (local quarantine/logs) 2 x integrated  hot-swap SSD (RAID)
Ethernet interfaces (removable) 8 GbE copper
No. of FleXi Port slots 4 6
FleXi Port modules (optional)  8 port GbE copper 8 port GbE SFP* 2 port 10 GbE SFP+* 2 port 40 GbE QSFP+* 4 port 10 GbE SFP+* 4 port SFP* plus 4 port GbE copper LAN bypass 
Connectivity modules (optional)  SFP DSL module (VDSL2) SFP/SFP+ Transceivers
I/O ports   2 x USB 2.0 (front) 1 x USB 3.0 (rear) 2 x Mgmt Port (eth0/eth1, front) 1 x COM (RJ45) (front) 1 x VGA (rear) 
Display  Multi-function LCD module 
Power supply  2 x hot-swap internal auto-ranging 100-240VAC, 50-60 Hz PSU
Đang cập nhật tài nguyên!!
Đang cập nhật hỗ trợ!
NTCOM

CAM KẾT HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Xem chi tiết
ĐỐI TÁC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14