Bộ lọc sản phẩm
Form Factor
Wave Length
User Support
AP Type
Antenna
Băng tần
Serial Connectivity

ConnectPort TS 8/16

Máy chủ đầu cuối với ngăn xếp kép IPv4 / IPv6

ConnectPort LTS 8/16 / 32

Máy chủ nối tiếp thế hệ tiếp theo hỗ trợ mạng Ethernet Ethernet và IPv6 GB

PortServer TS

Kết nối nối tiếp dễ dàng với Ethernet

PortServer TS MEI

Chuyển đổi RS-232/422/485 Mở rộng có thể lựa chọn cho kết nối không đồng bộ

PortServer TS P MEI

Máy chủ nối tiếp RS-232/422/485 với các tùy chọn nối tiếp và Ethernet được cấp nguồn

ĐỐI TÁC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14