Cung cấp các giải pháp phần mềm là lĩnh vực hoạt động chính của NTCOM. Với kinh nghiệm được thừa nhận qua nhiều dự án lớn và phức tạp ở cấp độ quốc gia và khu vực, cùng với quan hệ chiến lược với các hãng hãng đầu thế giới như: Oracle, Juniper, Hitachi, IBM, … NTCOM luôn sẵn sàng cung cấp đến khách hàng các giải pháp VT – CNTT từ tổng thể đến chuyên sâu tùy vào nhu cầu, mong muốn và năng lực khai thác của khách hàng

Nền tảng phát triển cốt lõi trên lĩnh vực này của NTCOM nằm ở năng lực được thể hiện qua các mặt: năng lực tư vấn (khả năng nghiệp vụ), năng lực triển khai (khả năng kỹ thuật) và năng lực dịch vụ (khả năng cung cấp dịch vụ sau bán hàng). Các năng lực này là sự tổng hợp của nhiều yếu tố được xây dựng và liên tục tích lũy trong suốt quá trình hoạt động của NTCOM

ĐỐI TÁC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14