Bộ lọc sản phẩm
Form Factor
Wave Length
User Support
AP Type
Antenna
Băng tần
Network Switches

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960X-48FPS-L

Switch Cisco 2960X WS-C2960X-48FPS-L được thiết kế để phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng Switch 2960X Series.

Thiết bị chuyển mạch Switch Access Cisco WS-C2960X-24TS-L

Switch Cisco 2960X WS-C2960X-24TS-L được thiết kế để phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp nhất trong dòng Switch 2960X Series

Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL cung cấp 24 cổng Giga 10/100/1000 Mps Base-T với 02 Uplink GE SFP để kết nối đường quang Multimode hoặc Single Mode.

Thiết bị mạng Cisco 2960CX WS-C2960CX-8TC-L

Switch Cisco WS-C2960CX-8TC-L cung cấp 8 GE, uplinks: 2 x 1G SFP and 2 x 1G copper LAN Base mở rông cho Module Uplink GE SFP để kết nối đường quang Multimode

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960CX-8PC-L

Dòng Switch 2960CX Series cho phép chúng ta nâng cấp đẩy đủ các tính năng Layer 2 với chi phí tiết kiệm hơn so với dòng 3560CX.

Switch Cisco WS-C3650-24PS-S

Switch Cisco WS-C3650-24PS-S có thể cho phép thực thi chính sách không dây có dây đồng bộ, khả năng hiển thị ứng dụng, tính linh hoạt, tối ưu hóa ứng dụng và khả năng phục hồi cao.

Switch Cisco WS-C3850-12S-S

Switch Cisco WS-C3850-12S-S được thiết kế để hoạt động ở Layer 3 trong mô hình OSI. Switch Cisco WS-C3850-12S-S được cải tiến để hoạt động nhanh hơn, ít rủi ro.

ĐỐI TÁC
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14