Bộ Lọc sản phẩm
Fiber Type
Scenario
Switch Type
Số cổng
Uplink Ports
Configurations
Features
Downlink Ports

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960CX-8PC-L

Switch Cisco 2960CX WS-C2960CX-8PC-L được thiết kế để phù hợp với lớp Aggregation / Distribution (Lớp trung gian, Lớp phân phối) hoặc lớp Core (Lớp lõi).
ĐỐI TÁC
Yealink
Dell
Grandstream
Valiantcom
Siemens
Huawei
Starwind
Digi
Cisco
Arista
Hew
Sophos
Juniper
Infortrend
Unitrends
024 7301 6368